top of page

CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS

A continuació us presentem detalladament les característiques dels serveis que oferim:

Tutories personalitzades

Són trobades individuals o grupals per a parlar i discutir sobre qualsevol tipus de text en qualsevol de les fases del procés d’escriptura. No és un servei dirigit a corregir, arreglar o avaluar textos acadèmics. Per contra, l'objectiu de les tutories és ajudar als usuaris a desenvolupar les seves estratègies d'escriptura, el seu coneixement sobre el tema/contingut i sobre el gènere d'escriptura a partir del diàleg i la revisió conjunta del text. 

Les sessions de tutoria tenen una durada d'uns 45 minuts i poden ser presencials o virtuals.

Previ a la sessió, cal que l’usuari enviï el text que està treballant (esborranys, guió, etc.) i un document on reflecteixi els seus dubtes, objectius, problemes, etc. (contact form) per a que el tutor pugui preparar la sessió. El focus de la sessió, doncs, el determina l'usuari.

Formació per a l'escriptura acadèmica

Oferim tallers i seminaris sobre diferents temes i aspectes de l'escriptura acadèmica. Aquestes activitats es basen en una metodologia de participació activa, treball cooperatiu i reflexió crítica sobre les pràctiques i continguts d’escriptura. 
El focus i la durada varien en funció de les necessitats de cada grup.

Les formacions es poden sol·licitar a través del formulari de contacte, en el que cal especificar el nombre de persones interessades i la temàtica requerida o els problemes o objectius que es vulguin abordar amb la formació. 

Exemples de formacions prèvies realitzades per investigadors del nostre grup:

- Escriure el primer article de recerca (Taller per a estudiants de doctorat)

- Llegir i escriure per aprendre; aprendre a llegir i escriure en diferents comunitats discursives (Taller per a professors)

- Perfil i identitat d'escriptors: com impacta en els texts que escrivim? (Taller per a investigadors i acadèmics)

- Escriure en el doctorat: una tasca col·laborativa d'aprenentatge (Taller per a estudiants de doctorat)

- Aprendre a revisar el projecte final de carrera amb el suport de  tutories presencials (Taller per a estudiants de grau)

- Cànons de comunicació científica, acadèmica i professional (Taller per a estudiants de màster)

Assessorament al personal docent

Servei específic per a professorat dirigit a assessorar en aspectes relacionats amb l'escriptura acadèmica:

- Ensenyament de l'escriptura dins la disciplina

- Disseny de plans docents

- Disseny d’activitats d’escriptura autèntiques i que fomentin la construcció crítica de nous coneixements.

- Procés de feedback - avaluació de les activitats d'escriptura

- Altres

 

També oferim suport al professorat en l'escriptura d'articles i altres textos acadèmics a través del servei de tutories i de formació per a l'escriptura acadèmica.

 

Els professors interessats poden omplir el formulari de contacte especificant la disciplina i matèria en la que ensenyen i el nivell educatiu dels seus alumnes, així com altres consideracions que creguin oportunes.

Please reload

bottom of page