top of page

RECURSOS

Manual d'Escriptura

El contingut d'aquest document fa referència a aquells aspectes i recursos que cal conèixer i fer servir per a escriure un text acadèmic complex com és un projecte d'investigació. Consta de tres apartats clarament diferenciats: el primer fa referència a la organització de la informació; el segon analitza quan i com l'autor s'ha de fer visible, com també quins recursos serveixen per a deixar clara la pròpia posició i, finalment, al tercer apartat es plantegen alguns recursos per a implicar els lectors i fer un ús correcte de les cites, més enllà dels aspectes formals. Elaborat per: Montserrat Castelló; Gerardo Bañales; Anna Iñesta i Norma Vega, Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. Blanquerna. Universitat Ramon Lllull. Barcelona

International Writing Centers Association

Noticies i recursos imprescindibles sobre Writing Centers.

National Writing Project : 30 ideas for teaching writing

30 estratègies exitoses per a l’ensenyament de l’escriptura a l’aula aportades per professors experimentats del Projecte d’Escriptura.

The Writing Center Journal

Una publicació imprescindible per a conèixer la investigació teòrica i empírica sobre les pràctiques dels centres d’escriptura. A més, ofereix ressenyes de llibres, anuncis d’interès, i cartes d’opinió en relació als centres d’escriptura.

The Writing Across Curriculum Clearinghouse

El Centre de WAC, en col·laboració amb la Xarxa Internacional de l’escriptura a través del currículum, publica revistes, llibres i altres recursos per als professors que utilitzen l’escriptura en els seus cursos. Pretén oferir recursos i lectures útils per a la introducció de l’escriptura en el currículum, així com donar suport i promoure l’intercanvi d’idees entre els acadèmics.

European Association for the Teaching of Academic Writing

La pàgina web de l’Associació Europea de Professors d’Escriptura Acadèmica reuneix a les persones interessades en l’ensenyament, investigació i desenvolupament de l’escriptura acadèmica en educació superior a Europa.

Please reload

Guia de revisió col·laborativa

Quan fem comentaris al text d'un company/a és important fer suggeriments on s'especifiqui no sols què hauria de canviar, sinó sobretot, quin és el problema o desajustament que veiem al text, i perquè ens sembla que la nostra proposta és una bona solució. Algunes indicacions ens poden ajudar a que els nostres suggeriments siguin més eficaces; aquest és, precisament, l'objectiu d'aquesta guia. Elaborat per: Montserrat Castelló.

Journal of Academic Writing

Revista internacional, revisada per experts, que se centra en l’ensenyament, la tutoria, la investigació, l’administració i el desenvolupament de l’escriptura acadèmica en educació superior a Europa. Està publicada per l’Associació Europea per a l’Ensenyament de l’Escriptura Académica (EATAW). 

MIT Program in Writing and Humanistic Studies

En aquesta web s’hi poden trobar vídeos sobre la revisió col·laborativa de l’escriptura i recursos útils per a l’escriptura en la disciplina.

Learning Center of University New South Wales (Australia)

El Centre d’Aprenentatge ofereix recursos molt interessants per a l’escriptura disciplinar en enginyeria i química.

Writing Reports in Science and Engineering

Aquest programa promogut per  universitats Australianes ofereix molts recursos molt interessants i útils per a l’escriptura disciplinar en ciències i enginyeria.

Sig-Writing

Base de dades on es recullen publicacions sobre escriptura, de lliure accés. Forma part de la institució European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI).

Please reload

Els recursos oferts en aquest espai són documents disponibles on-line i enllaços a pàgines web que permeten donar suport al procés d’escriptura i complementar les activitats de tutoria i formació. Comprenen recursos de suport a les diferents fases del procés, a les activitats complementàries a l’escriptura (suport a la cerca bibliogràfica, presentació de resultats, creació de gràfics, etc.), i per als diferents nivells educatius, gèneres discursius i tipus de tasca.

bottom of page