top of page
Reunión de grupo

SINTE - URL 
Universitat Ramon Llull

logo1.png
L’equip de recerca SINTE-URL està associat a la Universitat Ramon Llull-Blanquerna i forma part del Seminari d’Investigació Interuniversitari (SINTE).
Les línies de treball de l’equip se centren en:

A més, tenim una àmplia trajectòria en la formació en escriptura acadèmica i científica en diferents contextos i nivells —des de secundària fins a investigadors experts—. 

L’eix vertebrador és el d’identificar, dissenyar i oferir eines per millorar l’aprenentatge i el desenvolupament de les comunitats educatives.

Stand Up Meeting

Desenvolupament de la identitat investigadora

Ancla 1

Aquesta línia està centrada en la formació i desenvolupament tant de personal investigador novell com de professionals en la innovació, amb la voluntat de millorar l’educació doctoral i crear consorcis amb altres agents socials on desenvolupar projectes que fomentin la innovació i investigació responsables. Està dirigida per la Dra. Montserrat Castelló.

Actualment, treballem en el projecte del Desenvolupament de la identitat investigadora novell: La recerca dins i fora del món acadèmic

En aquesta pàgina podràs trobar recursos i resultats de projectes vigents i anteriors.

Ancla 2
Clase de tecnologia

Desenvolupament de la identitat indagadora
de professionals de l'educació

Aquesta línia està centrada en la formació i desenvolupament de la identitat docent, tant de futurs mestres com de professorat en actiu de diversos nivells educatius. Està dirigida per la Dra. Eva Liesa. 

Actualment, estem desenvolupant projectes vinculats a la millora de les pràctiques dels futurs mestres a partir de la seva participació col.laborativa en comunitats professionals d'aprenentatge basades en la indagació

Tiempo familiar

Desenvolupament i intervenció en la Qualitat de Vida familiar i Atenció Primerenca (QdVf-AT)

Ancla 3

Aquesta línia està focalitzada en la Qualitat de Vida Familiar (QdVf) i Atenció Primerenca (AT). Busquem fomentar el desenvolupament dels infants en els seus contextos naturals, les competències parentals i oferir suport i recursos als professionals d'Atenció Primerenca per implementar pràctiques basades en l'evidència científica. La línia està dirigida per la Dra. Joana Maria Mas.

Actualment, estem treballant en el marc del projecte Atenció Primerenca i Desenvolupament Professional: Reduint l'escletxa entre la investigació i la pràctica, liderat per la Dra. Joana Maria Mas i la Dra. Anna Balcells. 

bottom of page