top of page
UNITATS DIDÀCTIQUES: HISTÒRIA

Keep calm, and study history

Curs: 4t d'ESO

Autoria: Miriam Llopis, Núria Masvidal, Daniel Ponsa, Carla Alloza i Sheila Najera.

Professora: Laura Vicente; IES Manuel de Cabanyes.

Contingut: el període d'entreguerres (1919-1939).

Estratègies: presa d'apunts, role-playing, mapa conceptual.

Please reload

bottom of page