top of page
UNITATS DIDÀCTIQUES: CIÈNCIES SOCIALS

Rodejats per aigüa

Curs: 5è de Primària

Autoria: Sara Gil, Patricia Gey, Raquel Vila i Aida Macià.

Professora: Meritxell Montells, CEIP Joan Maragall.

Contingut: l'aigua a la Terra.

Estràtegies: esquemes, cerca d'informació, quadre sinòptic.

La Terra volcatremola

Curs: 6è de Primària

Autoria: Laia Lloses, Cristina Ramon, Noelia Sáez i Anna Sanmartí.

Professora: Montserrat Porta; Escola Carlit.

Contingut: volcans i terratrèmols.

Estratègies: role playing, treball cooperatiu, síntesi d'informació.

A la recerca d'en Renaixentis

Curs: 2n d'ESO

Autoria: Núria Bosch, Alba Calvo, Marta Junyent i Gerard Soriano.

Professora: Neus Capdet; IES Cubelles.

Contingut: el canvi cultural; Renaixement i reforma.

Estratègies: quadre sinòptic, eix cronològic.

Edat Mitjana a la catalana

Curs: 2n d'ESO

Autoria: Ana María Fernández, Laura Guarinos i Marina Sala.

Professora: Mª Ángeles Bosch; IES Cubelles.

Contingut: l'Edat Mitjana a Catalunya.

Estratègies: línies del temps, subratllat, resum, quadre comparatiu, cerca d'informació, debat, mapes conceptuals.

Els anys del franquisme

Curs: 4t d'ESO

Autoria: Francesc Dalmau, Irene García, Irene Molano i Rita Valenzuela.

Professora: Laura Vicente; IES Manuel de Cabanyes.

Contingut: els anys del règim franquista.

Estratègies: mapa conceptual, cerca a Internet, presa d'apunts, eix cronològic, resums, anàlisi de fonts primàries, quadre sinòptic, debat.

El perquè de per què som com som

Curs: 4t d'ESO

Autoria: Marta Canalejo, Sílvia Grau, Héctor Jiménez i Cristina Reseco.

Professora: Mª Rosa Garricano; IES Cubelles.

Contingut: genètica.

Estratègies: cerca d'informació, metacognició, quadre sinòptic, síntesi d'informació.

Transform'art

Curs: 4t d'ESO

Autoria: Alba Comella, Míriam Rodríguez, Anna Trigueros i Cristina Viltró.

Professora: Mª Ángeles Bosch; IES Cubelles.

Contingut: les avantguardes.

Estratègies: treball cooperatiu, cerca d'informació, debat.

Quin canvi amb la maquinària!

Curs: 4t d'ESO

Autoria: Carla Bascompta, Elisabet García, Marta Pujol i Jana Sirés.

Professora: Laura Vicente; IES Manuel de Cabanyes.

Contingut: la industrialització.

Estratègies: treball cooperatiu, presa d'apunts, cerca d'informació estratègica, taula comparativa.

Please reload

bottom of page