top of page
UNITATS DIDÀCTIQUES: 6È DE PRIMÀRIA

La Terra volcatremola

Assignatura: ciències socials i ciències naturals

Autoria: Laia Lloses, Cristina Ramon, Noelia Sáez i Anna Sanmartí.

Professora: Montserrat Porta; Escola Carlit.

Contingut: volcans i terratrèmols.

Estratègies: role playing, treball cooperatiu, síntesi d'informació.

Per què parlar si podem narrar?

Assignatura: interdisciplinar

Autoria: Teresa Castro, Paula Gallego i Lorena Nieto.

Professora: Elisabet Merino; CEIP Ribera de Ribes.

Contingut: el text narratiu.

Estratègies: esquema, pauta d'autoavaluació, subratllat, cerca d'informació estratègica.

Organitzem la informació, organitzem el pensament

Assignatura: interdisciplinar

Autoria: Yasmina Fernández, Marta Pons i Laia Torroella.

Professora: Núria Morte; CEIP Riera de Ribes.

Contingut: tècniques d'organització de la informació.

Estratègies: mapa conceptual, esquema dicotòmic, rúbrica.

Please reload

bottom of page