top of page
UNITATS DIDÀCTIQUES: 1R DE BATXILLERAT

De la polis a la ciutat

Assignatura: grec

Autoria: Clara Abancó, Marta Albert, Estela Mª Azorín, Virginia González i Sara Ribas.

Professor: Patrick Cerrato; IES Manuel de Cabanyes.

Contingut: etapes de la Història de Grècia.

Estratègies: eix cronològic, presa d'apunts, elaboració d'esquemes, presentació digital, mapa conceptual.

What's on TV

Assignatura: llengua anglesa

Autoria: Olga Gil, Lídia Guerrero, Núria Lancharro, Glòria Marín.

Professora: Rosa Salas; IES Manuel Cabanyes.

Contingut: programes de televisió.

Estratègies: cerca i classificació d'informació, presa d'apunts, síntesi de conceptes.

Grecoherència

Assignatura: grec

Autoria: Núria Serra, Mireia Gras, Sandra Murillo i Marta Lucena.
Professor: Patrick Cerrato Alonso; INS Manuel de Cabanyes.

Contingut: Les etapes històriques de Grècia i la ceràmica grega.

Estratègies: quadre comparatiu, formulació de preguntes, eix cronològic, quadre sinòptic i formulació d'hipòtesis a través de l'observació d'imatges.

Please reload

bottom of page