top of page
UNITATS DIDÀCTIQUES: MÚSICA

T'ho explico amb música?

Curs: 1r d'ESO

Autoria: Núria Martínez, Laura Parrón, Míriam Pérez i Eva Rosiñol.

Professor: Oriol Jurquera; IES Manuel de Cabanyes.

Contingut: els instruments i la seva classificació.

Estratègies: mapa conceptual, pauta interrogativa, musicograma.

Please reload

bottom of page