top of page
UNITATS DIDÀCTIQUES: LLENGUA ANGLESA

What's on TV

Curs: 1r de Batxillerat

Autoria: Olga Gil, Lídia Guerrero, Núria Lancharro, Glòria Marín.

Professora: Rosa Salas; IES Manuel Cabanyes.

Contingut: programes de televisió.

Estratègies: cerca i classificació d'informació, presa d'apunts, síntesi de conceptes.

Please reload

bottom of page