top of page
UNITATS DIDÀCTIQUES: GREC

De la polis a la ciutat

Curs: 1r de Batxillerat

Autoria: Clara Abancó, Marta Albert, Estela Mª Azorín, Virginia González i Sara Ribas.

Professor: Patrick Cerrato; IES Manuel de Cabanyes.

Contingut: etapes de la Història de Grècia.

Estratègies: eix cronològic, presa d'apunts, elaboració d'esquemes, presentació digital, mapa conceptual.

Grecoherència

Curs: 1r de Batxillerat

Autoria: Núria Serra, Mireia Gras, Sandra Murillo i Marta Lucena.
Professor: Patrick Cerrato Alonso; INS Manuel de Cabanyes.

Contingut: Les etapes històriques de Grècia i la ceràmica grega.

Estratègies: quadre comparatiu, formulació de preguntes, eix cronològic, quadre sinòptic i formulació d'hipòtesis a través de l'observació d'imatges.

Please reload

bottom of page