top of page
UNITATS DIDÀCTIQUES: MATEMÀTIQUES

Més enllà de les línies i les corbes

Curs: 1r de Primària

Autoria: Laura Casas, Míriam Martínez i Merche Olivera.

Professora: Lourdes Bertrán; Escola Sant Martí.

Contingut: geometria.

Estratègies: graella d'estructuració del coneixement, graella d'ordenació del coneixement, pauta d'introducció al mètode científic, modelatge cognitiu.

En busca de la incògnita perduda: les equacions

Curs: 3r d'ESO

Autoria: Andrea Pérez, Laura Díaz i David Algarrada.

Professora: Charo García; IES Cubelles. 

Contingut: equacions de 1r i 2n grau.

Estratègies: presa d'apunts, subratllat, diagrama de flux.

Viatgem amb l'àlgebra

Curs: 4t d'ESO

Autoria: Xavier Comino, Meritxell Escamilla, Víctor Martínez i Míriam Pérez.

Professor: Fernando Justícia; IES Manuel Cabanyes.

Contingut: àlgebra, resolució de problemes.

Estratègies: treball cooperatiu, taules de doble entrada.

Please reload

bottom of page